Setkání je příležitost - newsletter je typem setkání

Vyplněním níže uvedených informací se přihlašujete k odběru newsletteru společnosti Regioprotokol s.r.o., který Vás bude inspirovat přibližně jednou za dva měsíce. Současně souhlasíte s níže uvedenými podmínkami pro ochranu práce s osobními daty. Vložením svých dat stvrzujete a souhlasíte, aby společnost Regioprotokol s.r.o. v souvislosti s prezentací její činnosti zpracovávala Vámi poskytnuté údaje pro následující účel: 1) Evidence údajů pro zasílání informací, aktualit, newsletteru atd. společnosti Regioprotokol s.r.o. v rozsahu jméno a příjmení, zaměstnavatel a kontaktní údaje. 2) Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci. Jsem si vědom svého práva: a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů, b) požadovat umožnění přístupu k mým osobním údajům, c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u společnosti Regioprotokol s.r.o. jsou nepřesné), d) požadovat vymazání mých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, e) podat stížnost u dozorového orgánu. 3) Jsem si vědom(a) svého práva, aby mé požadavky byly vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 4) Svá práva vůči příspěvkové organizaci mám právo uplatňovat písemně cestou pověřence pro ochranu osobních údajů (Peter Hunák). Další informace jsou k dispozici na webu www.regioprotokol.cz v sekci Kontakt. Výše uvedené informace jsou rovněž v souladu se zákonem 480/2004 Sb. o informačních společnostech.